راست میگن غریبی  و غریبه ها رو میشناسی
راست میگن غم نشسنه تو صدا رو میشناسی
یکی از بس که دلش تو غصه سوخته اومده
یکی هر هشت تا النگو شو فروخته اومده
بعضیا از همه دنیا بریدن اومدن
بعضیا تموم راهو بو کشیدن اومدن
بعضیا تو این حرم تا به ابد موندنین
بعضیا مثل منن مسافرن رفتنین
اومدم تا گره ی کور دعا رو وا کنم
هرچی که دار و ندارم نذر کفترا کنم
اومدم بغص صدامو بتکونمو برم
این ترانه نذریه اینو بخونمو برم
.
.
.
آلبوم هشت8
بابک جهانبخش
track2