بد عادت کردی چشمامو از اون وقتی که اینجایی
تو با آرامش چشمات با این لبخند رویایی
همه حرفا همه شعرا بی توتصویری از دردم
چشات معیار زیبایی رو تو قلبم عوض کردن
کسی مثل من عاشق به احساس تو مؤمن نیست
میخام افسانه شم باتو میدونم غیر ممکن نیست
تورو از وقتی که دیدم چشامو رو همه بستم
همه عالم میدونن که به چشمای تو وابستم
دیگه قلبم با آهنگ نفس های تو مأنوسه
تو که می خندی انگاری منو خوشبختی میبوسه
بدعادت کردی چشمامو ته این قصه پیدا نیست
تو انقدر خوبی که جز تو به چشمم هیچ چیزی بند نیست
واسه تو من کمم آره توحقت بیشتر از اینهاس
ولی زیبایی مهتاب توی نگاه شب پیداس
آره تو از چشام خوندی چقدر  از دلهره خستم
اگه آرامشی دارم اونومدیون تو هستم
 دیگه قلبم با آهنگ نفس های تو مأنوسه
تو که می خندی انگاری منو خوشبختی میبوسه
بدعادت کردی چشمامو ته این قصه پیدا نیست
تو انقدر خوبی که جز تو به چشمم هیچ چیزی بند نیست
.
.
.
آلبوم زندگی من
بابک جهانبخش
track6