هوس کردم بازم امشب زیر بارون تو خیابون
به یادت اشک بریزم طبق معمول همیشه
آخه وقتی بارون میاد رو صورت یه عاشق مثل من
حتی فرق اشک و بارون دیگه معلوم نمیشه
امشب چشای من مثل ابرای بهاره
نخند به حال من که حالم گریه داره
چرا گریم نمیتونه رو تو تأثیری بذاره
آره بخند بخند که حالم خنده داره
این عشق یک طرفه من رو کشونده تو خیابونا
نمیخام توی این خلوت کسی دور وبرم باشه
نه پلکام روی هم میرن
نه دست می کشم ازگریه
نه میخام بند بیاد بارون
نه چتری رو سرم باشه
امشب چشای من مثل ابرای بهاره
نخند به حال من که حالم گریه داره
چرا گریم نمیتونه رو تو تأثیری بذاره
آره بخند بخند که حالم خنده داره
.
.
.
آلبوم حباب
محسن یگانه
track8