1.دوست داری اونی باشی که فیلم می گیره

2.یا اونی که دارن ازش فیلم میگیرن

...

3.یا اونی که کمک میکنه

منتظر جواب تو نظرات هستممنتظرخمیازه