تست سمند :


- خطوط تا خورده روی سقف (خمیدگی به داخل اتاق) و نیز رکاب (شکستگی پای آدمک) در تصویر پایین راست

- عملکرد نسبتا خوب ایربگ در تصویر بالا راست

- بالا نیامدن عقب خودرو به دلیل توزیع وزن خودرو

- سالم ماندن ستونها

- خرد شدن شیشه جلوتست 206:


- تا خوردن ورق سقف به بالا

- سالم ماندن رکاب و درب راننده

- سالم ماندن شیشه جلو

- عدم پرتاب عقب خودرو به بالاتست زانتیا:( افتضاح واقعی)- خرد شدن شیشه جلو

- شکستگی درب راننده

- تا خوردن شدید سقف

- شکستگی و تا خوردن ستون جلوی راننده

- شکستن رکاب و له شدگی شدید پای آدمک

- حرکت محور و چرخ جلو به سمت اتاق

- پرتاب عقب خودرو به بالا

- دفرمگی درب عقب

- حتی گلگیر عقب خودرو هم دفرمه شد