وقتی مرده وایساد موس رو ببر  بالای سرش ببین چی میشه

http://www.selfcontrolfreak.com/pakken.html