راب گنزالس تصاویری خلق کرده که با دیدن آنها در نگاه اول کمی ذهن شما رو به چالش میکشداو این تصاویر را با به بازی گرفتن پرسپکتیوو زوایای اشیا ایجاد کرده است

.

.

.

.

.

عکس در ادامه مطلب...هیپنوتیزم