فردا...

فردا خانه ای که تا ابد مال ماست پر از گل لاهوت می شود ما اهل ماندن نیستیم خوب من این را زخم هایمان شهادت می دهند...


/ 0 نظر / 6 بازدید