خیلی جالب


>>وقتی اورجینال به دنیا اومدی... حیفه کپی از دنیا بری ....خودت باش!
>>گاهی اونقدر غرق ارزوهات میشی
>>که فراموش میکنی
>>یکی بیرون دستشویی منتظره
>>سه چیز غیر ممکن در دنیا:
>>- شما نمی توانید تعداد موهای خود را بشمارید....
>>- شما نمی توانید چشمان خود را با صابون بشویید....
>>
>>- شما نمی توانید در حالیکه زبانتان بیرون است نفس بکشید..!!!
>>... لطفا اون زبون مبارک رو بدید تو، الان دور از جوون با اینکارتون شبیه یک سبک عقل شدید!!
>>میگن: تنبلی مـــادر همه عادت ‌های بد ماست
>>
>>ولی خب بــه ‌هر حال مادره و احترامش واجبـــه
>>دقت کردین شبای عروسی تا دهنت پر میشه دوربین میاد روت !؟
>>گفتم حواست باشه!
>>اگر دین ندارید…
>>نه،نه، این تکراری شده ، اینو ولش کن…
>>چرا منو تو این موقعیت قرار می دین؟
>>چی می گفتم؟
>>آهان اگر سیبیل نمی‌گذارید حداقل ابرو بر ندارید!
>>سربازی واسه پسرا مثه حاملگی واسه زناست.
>>هر دو ظاهرتو خراب می کنه و هر کی میبیندمون میپرسه چند ماهته؟
>>خدایا به هر کس که دوست میداری بیاموز که تابستان از زمستان گرم تر است
>>و به هر کس که بیشتر دوست میداری بفهمان که اودکلن کار حمام را نمیکند…
>>هر صفحه ای باز میکنی میبینی هر چی دلش خواسته نوشته ،
>>پائینش هم نوشته “دکتر علی شریعتی” !
>>پشتکار رو از اون ساعتِ زنگداری یاد بگیر که تادهنتو سرویس نکنه، صداش قطع نمیشه
>>مردی و نامردی، جنسیت سرش نمی شود معرفت که نداشته باشی.....
>>نامردی...
>>همه اینا به کنار
>>.
>>.
>>.
>>.
>>.
>>.
>>.
>>.
>>.
>>.
>>مُسکن از کجـــا می‌فهمه مــا کجامون درد میکنه ؟
>>واقعا برام سواله
>
>

/ 0 نظر / 5 بازدید