رمز های gta liberty city

جون خالی  :3625550100

 جون و اسلحه :4825550100

پلیس برود   :2675550100

اسلحه سری1و2 : 4865550150و4865550100

ماشین ها :2275550142و 2275550175  و 2275550100  و   2275550147                    

قایق     :9385550100

موتور کراس:6255550150

موتور انرژی :6255550100

هلیکوپتر    :3595550100

/ 0 نظر / 4 بازدید