گفتی می آیی...

گفتی می‌آیی و یاد اخبار هواشناسی افتادم ،
که لذت باران‌های بی هنگام را می‌برد ...
گفتی می‌آیی و یاد تمام روزهایی افتادم ؛
که بیهوده چتر برداشته بودم ...


/ 0 نظر / 3 بازدید