:دی

خب اینو خیلی جاها به خصوص تو fb زیاد دیدین خب می خاستم بگم (:دی ) "ناراحتی" یعنی(:D)ولی بیشتر منظور (دی:) هست که میشه (D:)"خوشحالی"

درست میگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید