فقط نگاه می کنم

من اینجام کنار این همه زیبایی وتو تنهایی دلم برای تنهایی تو می سوزد وخود آشفته ام از این خوش گذرانی

بامن باش بامن بیاو بمان که من بدون تو به روزگار

تلخ...سرد...اندوه بار...

...فقط نگاه می کنم...

/ 0 نظر / 6 بازدید