# بی_واژه
همیشه اگرباشی خسته میشوندهمان مردمانی ک اگرنباشی میگویند بی معرفت است
/ 0 نظر / 11 بازدید